Silvana Kokol, psihoanalitična psihoterapevtka

končan petletni študij PA psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani (1 leto propedevtike, 4 leta specialističnega študija)

univ. dipl. prof. RP

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

članica Evropske zveze psihoanalitičnih pristopov - Slovenija (EZPPS)